BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till alla boende på gatan

 

VÅRSTÄDNING PÅ GÅRDEN

Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart. På sommarn’ och gör lite somrigt för då kommer blommorna snart….. Vanliga år brukar vi gemensamt vårstäda vår fina gård och förbereda den för sommarens uteaktiviteter. I år blir det ingen gemensam vårstädning, då pandemin liksom förra året tyvärr sätter stopp för detta. Den efterföljande korvgrillningen brukar annars vara ett bra tillfälle att lära känna grannarna. Vi håller våra tummar för att hösten innebär en bättre situation så att puben kan återupptas och att vi ses där istället.

De där blommorna förresten, de sköter sig ju inte själva. Föreningens upphandlade trädgårdsmästare satte igång arbetet den 15 april och i år beslutade styrelsen att lägga fler timmar i början av säsongen för att rabatterna snabbare ska rensas upp och göras fina. Vi har även beställt en uppdatering av den gamla rosenrabatten vid hus H (port 2-6). Utöver sommarfina rabatter ser vi även över grillplatserna och kompletterar med nya bord och bänkar för att de ska kunna nyttjas till fullo. Bokningslistor sitter uppsatta i port 7, 25, 47 och 6. Innan sommarledigheten vill vi i styrelsen ge information om ytterligare några aktuella frågor.

 

ÅRSMÖTET

Precis som förra året genomfördes stämman på ett annorlunda sätt. Styrelsens ledamöter samt de två ombuden Lena Rutqvist och Barbro Nordin deltog. Alla boende hade beretts möjlighet att ge fullmakt till Lena eller Barbro att företräda en på årsstämman. Totalt företrädde ombuden elva medlemmar. Inga frågor, motioner eller liknande hade inkommit till stämman. Förvaltningen deltog på distans och föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. Som framgår av årsredovisningen är ekonomin fortsatt god och årets resultat landade på ett överskott om 767 253 kr.

Vi hoppas att nästkommande årsmöte kommer att kunna genomföras på det vanliga sättet.

 

NYA LADDPLATSER OCH REVIDERAD BILPOLICY

För att tillgodose boendes och besökares behov av att ladda elbil när man själv inte har den möjligheten på sin egen parkeringsplats/garage har styrelsen beslutat om att anlägga två nya parkeringsplatser med laddmöjlighet. Platserna får endast användas av bilar som laddar och mellan 7-22 gäller p-skiva fem timmar. Övrig tid är det fritt att parkera, så länge som du laddar din bil.

Boende i föreningen kommer att kunna få ett konto för att ladda till ett förmånligt pris. Du får detta genom att maila till styrelsen brfstyrelsen@elinwagnersgata.se. Det kommer att vara möjligt att ladda utan ett föreningskonto, men då till ett högre pris och genom att använda områdeskod. Information om detta finns på laddaren. Tanken är att besökare till boende ska kunna använda den publika laddmöjligheten. Vi testar detta nu och kommer utvärdera hur det fungerar. Om det visar sig att platserna i hög grad används publikt och att det blockerar möjligheten för boende att ladda sina elbilar så kan vi besluta om att begränsa laddmöjligheten till enbart boende.

Med anledning av de nya laddplatserna har styrelsen reviderat föreningens bilpolicy. Policyn finns på föreningens hemsida men finns också som bilaga till föreliggande informationsbrev.

 

GÄSTPARKERINGEN

För att möjliggöra för boende att ha gäster över natten har styrelsen beslutat att uppdatera tidsregleringen. Mellan 7-22 gäller, precis som tidigare, p-skiva fem timmar. Övrig tid är det fritt att parkera. Vi vill också passa på att uppmärksamma alla boende om att gästparkeringens syfte är att besökare ska ha möjlighet att parkera bilen. Det har inkommit synpunkter till styrelsen om att gästparkeringsplatser många gånger används av boende, vilket inte är tanken. Vi hoppas att detta kommer fungera bättre framåt.

 

HOBBYRUM OCH ÅTERBRUKSRUM

Till förra årets stämma inkom en motion med önskemål om ett hobbyrum. Motionen avslogs men styrelsen fick i uppdrag att utreda förutsättningarna. Under året har även inkommit önskemål om ett återbruksrum. Styrelsen uppskattar engagemanget och kreativiteten som finns i föreningen. Det är positivt att det är många som vill vara med och utveckla vår förening. Styrelsen har utrett vilka möjligheter som finns och i nuläget finns det tyvärr ingen lämplig lokal ledig, varken för hobbyrum eller återbruksrum. Vi bevakar detta och om det blir en lokal ledig kan frågan återaktualiseras.

 

LÅDOR FÖR LEKSAKER

För att det ska bli enklare att hålla ordning på våra tre lekplatser har styrelsen köpt in och monterat lådor för förvaring av leksaker. Lådorna är samma modell som Stockholms stad använder så de är slitstarka och barnsäkra. Vi uppmanar alla föräldrar att se till att leksaker läggs tillbaka i lådorna efter användning samt att slänga det som är trasigt/obrukbart. Se också till att ställa tillbaka cyklar, sparkbilar och liknande så att de inte står i vägen för dina grannar. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning kommer det se mycket trevligare ut och vara lättare att plocka undan.

 

ÅTERVINNINGS- OCH TRÄDGÅRDSHUS

I juni ska de två återvinningshusen och trädgårdshuset målas om och taken ska tvättas. För att fräscha upp ytterligare i sophusen ska även golven och de flesta av kärlen tvättas. Som vanligt vill vi också passa på att påminna om vikten av att platta till alla kartonger innan de slängs i kärlen för att mer kartonger ska få plats.

 

BRANDSYN

Den 1 mars genomfördes den årliga brandsynen. Generellt har vi god ordning men vi har problem med att vissa boende förvarar saker i trapphusen/ställer ut saker utanför dörren, vilket inte är tillåtet. Trapphusen och de allmänna utrymmena ska vara fritt från onödigt material. Det som ägs av privatpersoner ska förvaras i den egna lägenheten eller förråd. En representant från styrelsen kommer att ta kontakt med berörda som måste plocka bort sina saker. Det är dock viktigt att vi alla blir medvetna om vad som gäller och att vi följer det. Påminn varandra om du ser att det står saker i trapphuset eller källargången. Saker i trapphusen/källargångarna ger en ökad brandrisk samt försvårar utrymning vid händelse av brand. Vi har också uppdaterat informationstavlorna med nya infoskyltar ”Skydda dig och dina grannar mot brand”.

Efter brandsynen har styrelsen även beställt utrymningsskyltar och belysning med nöddriftskapacitet till källarutrymmena för att öka tryggheten.

 

KOD TILL KÄLLARE

För att minska risken för inbrott har styrelsen beslutat om att införa lägenhetsspecifika koder tillsammans med inpasseringsbricka för att komma in i källarutrymmen och tvättstuga. Samtliga brickor kopplade till lägenheten kommer ha samma kod, föreningens lägenhetsnummer (fyra siffror). För att komma in i källare och tvättstugor kommer det krävas att du först ”blippar” med brickan och sedan slår din kod. Vi vill även påminna om att anmäla förlust av brickor till Bo Österdahl. Vi återkommer med information om när kod aktiveras.

 

HJÄRTSTARTARE

I port 27 finns en hjärtstartare uppsatt. Hjärtstartaren kan användas när någon drabbats att hjärtstillestånd och lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Den vägleder användaren genom talande instruktioner. Hjärtstartaren är registrerad i hjärtstartarregistret. Kolla gärna upp var den sitter så ni har koll om något inträffar och den behöver användas.

 

Styrelsen önskar alla boende en skön sommar och hoppas att vi ses i höst!