BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Soprum och återvinning

TIPS! Sätra återvinningscentral på Strömsätravägen 8 i Skärholmen. Här kan privatpersoner lämna grovsoppor, elavfall och farligt avfall. Öppet 7 dagar i veckan

Föreningen handhar tre soprum innehållande dels en avdelning för återvinning och hushållsavfall dels ett grovsoprum. Nyckeln är densamma för tvättstugan och grovsop-/soprummen. Hushållssopor töms två gånger/vecka och övriga sopor var 14 dag. Nedan följer en förteckning över sådant som det går bra att slänga i soprummet. Generellt gäller att det som slängs ska komprimeras så mycket som möjligt.

 • Hushållsavfall
 • Glas
 • Plastförpackningar
 • Ihopvikt kartong och tidningspapper i särskilt avsedda behållare
 • Batterier i särskilt avsedd behållare
 • Glödlampor i särskilt avsedd behållare
 • Elektronik, både med sladd och batterier, i särskilt avsedd behållare

Om du slänger stora emballage som flyttkartonger och dylikt i soprummet så vik ihop eller skär ned dessa. Tänk på att vi betalar för tjänsten per volym.

I grovsoprummet finns angett vad som får slängas där och var. Läs noga igenom anslagen som anger detta.

 

Detta får inte slängas i grovsoprummet
Det finns saker som under inga omständigheter får slängas i grovsoprummet. Detta gäller allt sådant material som är farligt för miljön eller andra människor och djur. Samt vissa saker som inte ingår i föreningens avtal med återvinningsföretaget och innebär stora extra kostnader för föreningen. Nedan följer en förteckning över sådant material.

 • Miljöfarligt avfall, som kylskåp, frysar och annat
 • Glas, som kan skada andra
 • Lösningsmedel, som thinner
 • Kemikalier, som ammoniak
 • Frätande ämnen, som kaustiksoda
 • Gifter, som råttgifter
 • Färg
 • Matrester och andra hushållssopor
 • Undvik att kasta tidningar i grovsoprummet eftersom vi redan betalar för tidningsinsamling varje vecka. Använd istället anvisade kärl för detta ändamål.'
 • Bygg/renoveringssopor
 • Möbler såsom soffor, fåtöljer, bokhyllor eller liknande större föremål

 

Sätra återvinningscentral
Det material som du inte får slänga i grovsoprummet kan du forsla till Sätra återvinningscentral som tar emot allt. Följ noga instruktionerna på plats. Återvinningscentralen är bemannad med personal som kan hjälpa dig om du har frågor.

Adress: Sätra industriområde, Strömsätravägen 8, Skärholmen

Öppettider: måndag - torsdag kl 10 - 20, fredag - söndag kl 9 - 17