BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Kontaktuppgifter


Felanmälan gällande fastighetsskötsel
Österdahls Fastighetsförvaltning AB
Epost: bo@osterdahls.nu
Telefontid vardagar: 07.00-18.00
Telefon: 070-657 24 10

Felanmälan kan även lämnas i exeditionens brevlåda Elin Wägners Gata 27. Det går även att göra på den digitala bokningstavlan i tvättstugan.


Kabel TV & Internet
Comhem: www.comhem.se  Telefon: 0771-55 00 00
Ownit: www.ownit.se  Telefon: 08-525 07 300


Jourtjänst
Endast akuta ärenden efter kontorstid kl 16.00-07.00.
Fygnet Runt Service Fastighetsjour AB
Telefon: 08-18 70 00

Vid brådskande, akuta driftstörningar som inträffar under kontorstid må-fr 07-18, kontaktas Österdahls Fastighetsförvaltning AB, se ovan.


Avgift & hyresdebitering samt pantsättning och överlåtelser
Trönberg & Co Förvaltnings AB
Epost: hyra@tronnberg.se
Telefon: 08-505 855 90

 

Förvaltningsfrågor
Trönberg & Co Förvaltnings AB
Ansvarig förvaltare: Ilka Dalén
Epost: ilka.dalen@tronnberg.se

Trönberg & Co Förvaltnings AB | Löjtnadsgatan 25, 115 50 Stockholm
Telefon: 08-505 855 00 | info@tronnberg.se | www.tronnberg.se


Styrelsen BRF Elin Wägners gata
Vill du kontakta styrelsen går det bra att lämna skrivelser i brevlådan EWG 27 eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Skrivelser gällande byggfrågor hänvisas till Henry Holmström, henry.holmstrom@telia.com eller tel: 070-37 97 303.


Styrelsen i BRF Elin Wägners gata för verksamhetsåret 2020/2021 består av följande personer:
Sverker Spaak, Ordf. Mobil: 073-420 99 01
Tintin Vidhammer, Vice ordf. Mobil: 070-511 22 33
Daniel Betancor, Sekr. Mobil: 070-267 35 36
Henry Holmström, Led. 08-97 68 97 Mobil: 070-37 97 303
Fredrik Sundh, Led. Mobil: 070-620 05 01
Anna Spetz, Led. Mobil: 070-799 11 84
Mattias Forsberg, Led. Mobil: 073-317 38 80
Evelina Horn, Ers. Mobil: 070-334 22 55
Hugo Lang, Ers. Mobil: 072-733 65 15

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid detta möte beslutas och väljs en styrelse in efter valberedningens förslag. Styrelsen består av föreningsmedlemmar som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten mot ett mindre arvode. Vill man vara med i styrelsen är man välkommen att kontakta någon i valberedningen i god tid före stämman.

 

Valberedningen:
Barbro Nordin, EWG 6 - Tel.nr: 070-543 87 88
Annelie Jonsson, EWG 23 - Tel.nr: 070-409 30 67
Marita Oscarsson, EWG 31 - Tel.nr: 073-803 15 01


Datum för styrelsemöten 2020, EWG 47A:
7 december kl 19.00

Har du frågor, förslag eller önskemål till styrelsen till styrelsen går bra att lämna i brevlådan EWG 27 eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

BRF föreningens postadress:
BRF Elin Wägners Gata
Elin Wägners gata 27
129 51 Hägersten