BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Kontaktuppgifter

Felanmälan gällande fastighetsskötsel.
Österdahls Fastighetsförvaltning AB är anträffbar måndagar 09.00 - 10.00 på Elin Wägners gata 27. Felanmälan kan göras på den digitala bokningstavlan i tvättstugan, via mail, telefon eller via expeditionens brevlåda.

Österdahls Fastighetsförvaltning AB
Expeditionen: Elin Wägners gata 27
Mail: bo@osterdahls.nu
Tel: 070-657 24 10 

Jourtjänst
Vid brådskande, akuta driftstörningar som inträffar under kontorstid må-fr 07-18, kontaktas Österdahls Fastighetsförvaltning AB, tel: 070-657 24 10.
Efter kontorstid görs anmälan till Dygnet-Runt-Service, tel: 08-18 70 00.

Förvaltning, avgift- och hyresdebitering samt lägenhetsbyten
Kontaktperson Emil Friman tel: 08-505 855 27, e-post: ef@tronnberg.se
Trönnberg & Co Förvaltning AB
Danderydsgatan 30
114 26 Stockholm

Kameral förvaltning
Kontaktperson Silvia Pembegül, tel: 08-505 855 17, e-post: sp@tronnberg.se
Trönnberg & Co Förvaltning AB
Danderydsgatan 30
114 26 Stockholm

Styrelsen BRF Elin Wägners gata
Vill du kontakta styrelsen går det bra att lämna skrivelser i brevlådan EWG 27 eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Skrivelser gällande byggfrågor hänvisas till Henry Holmström, henry.holmstrom@telia.com eller tel: 070-37 97 303.


Styrelsen i BRF Elin Wägners gata för verksamhetsåret 2019/2020 består av följande personer:
Sverker Spaak, Ordf. Mobil: 073-420 99 01
Tintin Vidhammer, Vice ordf. Mobil: 070-511 22 33
Daniel Betancor, Sekr. Mobil: 070-267 35 36
Henry Holmström, Led. 08-97 68 97 Mobil: 070-37 97 303
Fredrik Sundh, Led. Mobil: 070-620 05 01
Anna Spetz, Led. Mobil: 070-799 11 84
Mattias Forsberg, Led. Mobil: 073-317 38 80
Evelina Horn, Ers. Mobil: 070-334 22 55
Hugo Lang, Ers. Mobil: 072-733 65 15

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid detta möte beslutas och väljs en styrelse in efter valberedningens förslag. Styrelsen består av föreningsmedlemmar som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten mot ett mindre arvode. Vill man vara med i styrelsen är man välkommen att kontakta någon i valberedningen i god tid före stämman.

 

Valberedningen:
Barbro Nordin, EWG 6 - Tel.nr: 070-543 87 88
Annelie Jonsson, EWG 23 - Tel.nr: 070-409 30 67
Marita Oscarsson, EWG 31 - Tel.nr: 073-803 15 01


Datum för styrelsemöten hösten 2019, EWG 47A:
15 oktober kl 19.00
25 november kl 19.00
17 december kl 19.00

Har du frågor, förslag eller önskemål till styrelsen till styrelsen går bra att lämna i brevlådan EWG 27 eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

BRF föreningens postadress:
BRF Elin Wägners Gata
Elin Wägners gata 27
129 51 Hägersten