BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Att vara bostadsrättsägare

Som bostadsrättsinnehavare äger du inte bara nyttjanderätten av din bostad med all dess utrustning, som du själv ansvarar för, utan också medlemskap i bostadsrättsföreningen med vilket följer både rättigheter och skyldigheter.

Om du är ny som bostadsrättsägare, ny i föreningen eller förut inte tänkt på vad det innebär att äga en bostadsrätt föreslår vi att du läser igenom dessa sidor. De är viktiga både för dig själv och dina grannar i föreningen.